Posts Tagged ‘prosjektmål’

Prosjektets oppgave

november 16, 2011

Bompengesamarbeidet er etablert for å sikre finansieringen til en helhetlig utbedring av eksisterende fv. 17 mellom Steinkjer og Namsos, og  fv. 720 til Malm. De estimerte kostnadene for prosjektet er beregnet til 1,3 mrd. (2008 kroner )(sikkerhetsmargin på +/- 40 %). Prosjektet har en finansiering hvor  bompenger skal finansiere 60 % og Nord Trøndelag fylkeskommune 40 %. Dvs. 780 mill. i bompenger og 520 mill. fra Nord Trøndelag fylkeskommune.

Mål

Målene prosjektet har satt vil føre til færre ulykker, mindre drivstofforbruk og reduserte transportkostnader for næringslivet. Miljøet og samfunnet vil få mindre Co2- og NOX-utslipp og redusert støy, noe som vil gi et bedre bomiljø.
Dette kan igjen bidra til økt bosetting og bedre vilkår for næringslivet i regionen.