Posts Tagged ‘namsos kommune’

60 diskuterte i Namsos

februar 17, 2012

Bompengesamarbeidet arrangerte i samarbeid med Namsos kommune åpent vegmøte den 14.februar 2012. 60 møtte frem for å diskutere de foreslåtte løsningene.

Flere av de fremmøtte tilhørte kommunestyret eller hadde roller i næringslivet som tilsier at de har stor interesse av å vite mer om vegløsningen.

Sidsel Bryne fra Statens vegvesen presenterte det vegfaglige løsningsforslaget som styringsgruppen i bompengesamarbeidet skal ta stilling til om de vil anbefale til kommunestyrene. Morten Stene, ordfører i Namsos, innledet med å si at styringsgruppen er interessert i å få sa mange innspill som mulig fra befolkningen. De skal ta stilling til vegvesenets forslag den 20 februar..

Bjørn Holder forklarte hvor man er i prosessen med å forbedre vegen, og viste til at vegvesenets forslag er svært likt det forlaget som ble lansert i forprosjektet.

I diskusjonene ble følgende momenter trukket fra deltakerne på møtet :

• Beboerne på Bangsund er opptatt av trafikksikkerhet, og godeløsninger for myke trafikanter

• Vegen bør legges utenom Namdalseid sentrum, men man kan gjerne fortsette å kjøre gjennom Korsen

• Industriforeningen har lansert et forslag hvor man setter fokus på tiden det tar å kjøre mellom Namsos og Steinkjer. De ønsker å få utredet et forslag hvor vegen følger terrenget i størst mulig grad utenom Namdalseid sentrum

• Bompenger er komplisert å ta stilling til

• Man vil unngå å plassere bom slik at man blir belastet både for FV 17 og Namsosringen på samme tur

 

Mange deltakere på åpent vegmøte på Namsos