Prosjektorganisering

Nord Trøndelag fylkeskommune eier fv. 17 og fv. 720.

Som vegeier har Nord Trøndelag fylkeskommune ansvar for  utbygging, drift og vedlikehold av fylkesvegnettet i Nord Trøndelag. For vegprosjektet fv. 17/fv. 720 er det Nord Trøndelag fylkeskommune  som har ansvar for framdrift og gjennomføring.

Til den praktiske oppfølgingen av dette er det inngått kontrakt med Statens vegvesen som planlegger, prosjekterer og forestår utbygging på vegne av fylkeskommunen.

I forbindelse med prioriteringer utreder og anbefaler de tiltak.

Bompengesamarbeidet fv.17/fv. 720

Bompengesamarbeidet er et samarbeid mellom vegeier Nord Trøndelag fylkeskommune og kommunene Namsos, Flatanger, Osen, Namdalseid, Verran og Steinkjer. Dette samarbeidet har ansvaret for bompengesøknaden. Denne skal ha likelydende vedtak i alle kommunene og i fylkestinget.

Søknaden sendes Stortinget som gir konsesjon for bompengeinnkreving. Bompengesøknaden inneholder en detaljert beskrivelse av tiltakene i prosjektet, satser og innkreving av bompenger, finansiering og bygging.

I arbeidet med å utarbeide søknaden er det viktig å ha utstrakt kontakt mellom kommunene i den hensikt å samstemme prioriteringene i prosjektet. Videre er det viktig at næringsliv, pendlere og samfunnsliv for øvrig har mulighet til å sette seg inn i prioriteringene og til å gi sin kommentar til dette. Bompengesamarbeidet fv.17/fv. 720 vedtar gjennom behandlingen av bompengesøknaden forhold som:

•prioritering mellom alternative tiltak og ev. endring i omfanget av vegprosjektet (budsjett).
•utforming mellom alternative system for bompengeinnkreving  og bompengesatser
•signerer bompengesøknaden.

%d bloggere like this: