Om bompengesamarbeidet

Bompengesamarbeidet er etablert for å sikre finansieringen til en helhetlig utbedring av eksisterende fv. 17 mellom Steinkjer og Namsos, og  fv. 720 til Malm. Kommunene som er med i bompengesamarbeidet er Steinkjer, Verran, Osen, Namdalseid, Flatanger og Namsos. I tillegg er Nord-Trøndelag fylkeskommune med i bompengesamarbeidet. De estimerte kostnadene for prosjektet er beregnet til 1,3 mrd. (2008 kroner )(sikkerhetsmargin på +/- 40 %). Prosjektet har en finansieringsplan hvor  bompenger skal finansiere 60 % og Nord-Trøndelag fylkeskommune 40 %. Dvs. 780 mill. i bompenger og 520 mill. fra Nord-Trøndelag fylkeskommune.

Mål

Målene prosjektet har satt vil føre til færre ulykker, mindre drivstofforbruk og reduserte transportkostnader for næringslivet. Miljøet og samfunnet vil få mindre Co2- og NOX-utslipp og redusert støy, noe som vil gi et bedre bomiljø.
Dette kan igjen bidra til økt bosetting og bedre vilkår for næringslivet i regionen.


%d bloggere like this: