Framdriftsplaner

2011 På styringsgruppemøte den 9. mai fremlegger SVV grovt anslag på kostnadene ved Kvarving-Sprova-Malm (+-25%)
I september fremlegger SVV anslag til bompengeinntekter med alternativer til diskusjon/drøfting
I september fremlegger SVV anslagsresultater for kostnadene i delprosjektene med alternativer til diskusjon/drøfting
2012 Februar: En plan for helhetlig utbedring av  vegprosjektet fremlegges med alternativer – til diskusjon/drøfting og prioritering
Februar: System for bompengeinnkreving fremlegges med alternativer– til diskusjon/drøfting og prioritering
Februar: Forslag til marginal liste fremlegges – til diskusjon/drøfting og prioritering
Juni: En plan for helhetlig utbedring av  vegprosjektet fremlegges – til vedtak i kommunene og i fylkesting
Juni: System for bompengeinnkreving fremlegges – til vedtak i kommunene og i fylkesting
Juni: Marginal liste fremlegges – til vedtak i kommunene og i fylkesting
Oktober: Bompengesøknaden fremlegges til diskusjon/drøfting
November: Bompengesøknaden fremlegges til vedtak i kommunene
Desember: Bompengesøknaden fremlegges til vedtak i fylkestinget
2013 Bompengesøknaden sendes

Se forøvrig Statens vegvesens hjemmesider for Fv17-prosjektet

Reklamer

%d bloggere like this: