Fv.17/fv. 720 Steinkjer- Namsos stoppes

På siste møte i styringsgruppa for Bompengesamarbeidet ble det vedtatt at man anbefaler kommunene å legge ned prosjektet.

Videre anbefaler styringsgruppen at det opprettes et nytt  prosjekt for strekningen Fv. 17 Dyrstad-Sprova, inkludert Fv. 720 til Malm.

Protokoll fra møtet den 16. mai vil bli publisert så snart den er godkjent av styringsgruppens medlemmer.