Archive for mai 2012

Fv.17/fv. 720 Steinkjer- Namsos stoppes

mai 21, 2012

På siste møte i styringsgruppa for Bompengesamarbeidet ble det vedtatt at man anbefaler kommunene å legge ned prosjektet.

Videre anbefaler styringsgruppen at det opprettes et nytt  prosjekt for strekningen Fv. 17 Dyrstad-Sprova, inkludert Fv. 720 til Malm.

Protokoll fra møtet den 16. mai vil bli publisert så snart den er godkjent av styringsgruppens medlemmer.

Styringsgruppemøte

mai 15, 2012

Neste styringsgruppemøte er den 16. mai kl. 1300. Namdalseid rådhus.