Mange «løse tråder» i bomvegprosjektet

På dette grunnlag sier styringsgruppens leder, Morten Stene, til Namdalsavisa fredag den 30. mars at prosjektet «bør utsettes i ett år». Stene sier det fortsatt kommer mange nye innspill til vegprosjektet. Mange av disse er gode og må derfor avklares. Styringsgruppen skal møtes den 12. april for å behandle bompengesystemet, delprosjektet Kvarving – Sprova – Malm, for så å diskutere videre på tiltak Sprova – Spillumshøgda.

– Styringsgruppen har pr dato ikke mottatt SVV anbefalte løsning til bompengesystem, sier Stene. Bompengesamarbeidet trenger derfor tid etter styringsgruppemøtet til å diskutere og bli enige om dette før styringsgruppen anbefaler vedtak i kommunestyrene som er vedtaksorgan i vegprosjektet. Det samme gjelder for delprosjektet Kvarving – Sprova – Malm hvor det er usikkert om den avsatte rammen på 700 mill. er tilstrekkelig. SVV har ikke gitt sin faglige anbefaling for utforming av delprosjektet. Det foreligger i dette delprosjektet forslag på veglinjer som SVV ikke har presentert sine vurderinger i forhold til ovenfor styringsgruppen. Når det gjelder strekningen Sprova – Spillumshøgda er det fortsatt uavklart hvilken løsning som velges ved Namdalseid sentrum, Gryta tunell, Bangsund og Sævikdalen.