Neste styringsgruppemøte: 12. april

Det planlagte styringsgruppemøtet i bompengesamarbeidet den 20 februar er utsatt til den 12 april. Det arbeides med å komme fram til et helhetlig løsningsforslag som er hensiktsmessige å arbeide for.

Tidspunkt 0900 – 1400. Sted Malm

Foreløpig sakliste:

  1. SVV orienterer om status i pågående planarbeid.
  2. SVV orienterer om de konsekvensene ordfører Bjørn Arild Gram sitt forslag på forrige møte har for delprosjektet over Jådåren og for delprosjektet Kvarving – Sprova – Malm om 30 mill. flyttes fra Jådåren til Kvarving – Sprova – Malm. Dette med henblikk på å utrede mulighetene for å realisere B7 alternativet sammen med B2.
  3. SVV orienterer om endringer på delprosjektet Kvarving-Sprova-Malm. Trase og kostnadsanslag.
  4. SVV presenterer sin faglige anbefaling av tiltak med prioriteringsliste og kostnadsanslag for delprosjektet Kvarving-Sprova-Malm
  5. SVV presenterer en faglig anbefaling for innkreving av bompenger med prinsipp for inntektsnivå (Plassering av innkrevingsmaster og deres %-andel av den totale bompengeinnkrevingen)
  6. Gjennomgang og vedtak av saksfremlegg til kommunestyremøtene som inkluderer styringsgruppens anbefaling til vedtak (prioriteringsliste og bompengesystem)