Ønsker seg veg langs fjorden i Verran

På åpent vegmøte i Verran kom det frem ønsker om ny veg langs fjorden, og at man ikke må glemme gang og sykkelveg med tanke på skolebarn.

 

90 personer hadde møtt frem for å delta på åpent møte om ny Fv 17 og fv 720 i Verraparken torsdag 16. februar. Etter en presentasjon av prosjektet ved Bjørm Holder og en presentasjon av vegløsningen av Sidsel Bryne og Asbjørn Moe i Statens vegvesen.

 

Roald Lysø fra Trøndelag Forskning og Utvikling var prosessleder i diskusjonsdelen av møtet, og la vekt på at ale skulle få komme til orde. Noen av meningene som ble ytret fra deltakerne fra Verran var disse:

–          kan prosjektet fullfinansieres av mer bompenger?

–          Positive tilbakemeldinger på brua til Strømnestangen

–          Ønsker ny vei langs fjorden

–          Frykt for skoleveien til ungene ved mangel på bygging av gang/sykkelvei

–          Ønsker vei i tilknytning til Tjuin

–          Hva vektlegges i utregningen av samfunnsnytte?

–          Fokus på tilknytningen til Osen/Fosen langs FV720, ønsker derfor utbedring

  • Lurer i den sammenheng på hva som skal til for å komme med i analysen

–          Opplever at det fokuseres på folkehelse ved gang/sykkelvei i Namsos (Spillum), men ikke her

–          Positive til at Namsos og Namdalseid får orden på veien, men føler at de ikke får så mye igjen for prisen de betaler

–          Skjønner ikke at Namdalseid vil ha trafikken fortsatt gjennom sentrum