Trafikksikkerhet sentralt på Namdalseid

Trafikksikkerhet og miljø var sentralt i diskusjonen om framtidige fylkesveg 17 på det åpne møtet på Namdalseid. 120 personer var møtt fram og engasjementet var stort.

Trafikksikkerhet – og spesielt for de myke trafikantene – ble mye diskutert på vegmøtet i Namdalseid. Delvis ble det brukt som et argument for at vegen burde legges utenom Namdalseid sentrum. Men trafikksikkerhet var enda viktigere hvis vegen blir vedtatt lagt gjennom sentrum som foreslått av Statens vegvesen.

– Det virket som flertallet av de som ytret seg på møtet var for en vegløsning utenfor sentrum. Argumentene var sikkerhet, miljø og framtidsrettethet, sier prosjektleder Bjørn Holder, Bompengeprosjektet fv. 17/fv. 720.

Mens jordvern og utviklingen av sentrum var argumenter for at vegne fortsatt skal gå gjennom sentrum.

Det var tilsynelatende enighet om at utbyggingen rundt Vellamelen var et klart bompengeprosjekt, mens det ble argumenter for at utbygging nord for Vellamelen kun var nødvendige utbedringer av eksisterende veg, og burde ses på som ordinært vegvedlikehold og finansieres av myndighetene.