Stor interesse for fv. 17 i Beitstad

60 personer var samlet på Beitstad skole da prosjektet Bompengesamarbeidet fv. 17/fv. 720 arrangerte dialogmøte den 6. februar 2012. 

Bjørn Holder diskuterer med innbyggere i Beitstad.

Sidsel Bryne, Statens vegvesen, presenterer de faglige forslagene til vegtrase og utbedringstiltak mellom Steinkjer og Namsos. Asbjørn Moe, Statens vegvesen, la fram detaljerte beregning av konsekvenser ved ulike trasevalg i og rundt Vellamelen,

Momenter fra diskusjonen

Etter møte ble forslaget diskutert i smågrupper. Under gjengis en del momenter fra diskusjonene om løsningene rundt Vellamelen:

  • At vegen legges utenom Vellamelen sentrum er bra for det fysiske miljøet, men gir både muligheter og utfordringer når det gjelder utvikling av sentrum
  • Mye dyrkajord går med til den valgte traseen
  • Mer framtidsrettet å legge vegen til Malm langs Beitstadsundet
  • Frykt for at den valgte bruløsningen blir et pengesluk
  • Færre avkjøringer skaper omveger for enkelte

Utvalgte kommentarer angående den helthetlige forslaget:

  • Bangsundsvingen viktigst å få utbedret
  • Ingen helhetlig løsning hvis man ikke legger vegen utenom Namdalseid sentrum

Lokal kunnskap viktig

– Godt lokalt engasjement er bra. Det er viktig for oss å bruke lokalkunnskap i planleggingen av veien, sier prosjektleder Bjørn Holder, Bompengesamarbeidet fv. 17/fv. 720. Samtidig er det viktig at løsningene blir best mulig for trafikantene, de skal jo i neste omgang betale for å bruke vegen.

Statens vegvesens presentasjoner