Sikrer utbygging langs hele strekningen

Styringsgruppa for Bompengesamarbeidet fv. 17/fv. 720 har gjort vedtak som sikrer vegutbygging på hele strekningen mellom Steinkjer og Namsos

Styringsgruppen for Bompengesamarbeidet fv. 17/fv. 720 vedtok den 23. januar 2012 at eventuelle kostnadsoverskridelser på delprosjektet Kvarving−Sprova−Malm ikke skal få konsekvenser for andre delprosjekter.

Sikrer helteten

– Det har vært uttrykt bekymringer om at delprosjektet Kvarving−Sprova−Malm skal får konsekvenser for de andre delprosjektene langs fv. 17, sier prosjektleder Bjørn Holder. På siste møte vedtok styringsgruppen enstemmig at det lages to separate prioriteringslister. Dette gir sikkerhet for at prosjekter til en sum av 650 millioner kroner på resten av vegen også blir gjennomført.

Delprosjektet Kvarving−Sprova−Malm utgjør pengemessig omtrent halvparten (700 millioner kroner) av bompengeprosjektet fv17./fv.720 – som opprinnelig foreslått. Videre er det avsatt 50 millioner kroner til planlegging og 650 millioner kroner til utbedringer i Jåddåren og strekningen Sprova−Namsos.

Etappevis betaling

Det ble også vedtatt at Statens vegvesen skal utrede plasseringer av bompengestasjoner slik at de gjenspeiler investeringen i prosjektet.

-Vi er interessert i å finne løsninger som både er rettferdige i forhold til bruk av vegen, og samtidig sikrer at vi får inn de inntektene som er nødvendig for finansieringen. Dette kan for eksempel løses med differensierte satser, sier Holder.

Bussbefaring

Styringsgruppemøtet ble innledet med en befaring pr. buss på hele strekningen fra Steinkjer til Namsos, med orienteringer fra Statens vegvesens om de foreslåtte tiltakene.