Åpne vegmøter

Hensiskten med vegmøtene er å gi informasjon til befolkningenen i de berørte kommunene og la disse komme med innspill. Innspillene brukes av styringsgruppen for bompengesamsarbeidet som skal foreslå et saksfremlegg til kommunene som skal ende med et likelydende vedtak.

Program for vegmøtene:

Orientering om bompengeprosjektet Fv. 17/fv. 720 ved

– Bjørn Holder, bompengesamarbeidet

– Sidsel Bryne, Statens Vegvesen, presenterer den faglige anbefalingen av tiltak i hele prosjektet

Diskusjon og innspill

– Roald Lysø fra Trøndelag Forsknngi og Utvikling leder diskusjonsprosess.

Tidspunkt for møtene:

  • Vellamelen 6. februar kl. 1900 – 2200 på Beitstad skole
  • Namsos 14. februar kl. 1900 – 2200 i samfunnshuset
  • Namdalseid 15. februar kl. 1900 – 2200 i kommunehuset
  • Malm 16. februar kl. 1800 – 1930 i Verraparken

 

Kortversjon SVVs anbefaling til folkemøter