Archive for november 2010

Fv17 og Fv720 Steinkjer og Namsos

november 15, 2010

Vegen mellom Steinkjer og Namsos skal utbedres. Denne hjemmesiden inneholder informasjon om prosjektets framdrift og utvikling.

Vegprosjektet kostnadsberegnet til 1.3 mrd. kr er nå inne en innledende planleggingsfase.

Kommunene Steinkjer, Verran, Namdalseid, Osen og Namsos har gjennom sitt vedtak om brukerfinansiering vedtatt å finansiere 60% av investeringsbeløpet. Nord-Trøndelag fylkeskommune har vedtatt å finansiere 40% av investeringsbeløpet.

Vegprosjektet tar sikte på en helhetlig utbedring av hele veistrekningen.