Fv. 17/Fv720 Steinkjer  – Namsos stoppes

Les mer 


Neste møte i styringsgruppen

Neste styringsgruppemøte er 16. mai kl 1300 på Namdalseid rådhus.


Prosesser i arbeidet med bompengesøknad

Noen viktige momenter for å forstå prosessene som må til for å få godkjent en bompengesøkand.

Les mer…


Mange «løse tråder» i bomvegprosjetket

På dette grunnlag sier styringsgruppens leder Morten Stene til Namdalsavisa fredag den 30. mars at prosjektet «bør utsettes i ett år».

Les mer…


Status for vegprosjektet

Prosjekt har nå kommet til det punktet at det skal prioritere innhold og utbyggingstiltak langs hele vegstrekningen – inklusive å bestemme plassering av bompengestasjonene.

Les mer…


Ønsker seg veg langs fjorden i Verran

På åpent vegmøte i Verran kom det frem ønsker om ny veg langs fjorden, og at man ikke må glemme gang og sykkelveg med tanke på skolebarn.

Les mer…


Trafikksikkerhet i Namdalseid

Trafikksikkerhet og miljø var sentralt i diskusjonen om framtidige fylkesveg 17 på det åpne møtet på Namdalseid. 120 personer var møtt fram og engasjementet var stort.

Les mer…


60 diskuterte veg i Namsos

Mange møtte frem for å diskutere veg mellom Namsos og Steinkjer. Løsning gjennom Bangsund og  bompenger var blant de heteste temaene.

Les mer…


Stor interesse for fv.  17 i Beitstad

60 personer var samlet på Beitstad skole

da prosjektet Bompengesamarbeidet fv. 17/fv. 720 arrangerte dialogmøte den 6. februar 2012. 

Les mer…


Sikrer utbygging langs hele strekningen

Styringsgruppa for Bompengesamarbeidet fv. 17/fv. 720 har gjort vedtak som sikrer vegutbygging på hele strekningen mellom Steinkjer og Namsos

Styringsgruppen for Bompengesamarbeidet fv. 17/fv. 720 vedtok den 23. januar 2012 at eventuelle kostnadsoverskridelser på delprosjektet Kvarving−Sprova−Malm ikke skal få konsekvenser for andre delprosjekter.

Les mer…